Bot icon
Asena Asena#2614
Status
Servers:
250
Prefix:
!a
Owner:
Anıl
Library:
discord.js
Tamamen Türkçe, stabil, hızlı, kolay ve yeni nesil teknolojilerle kuşatılmış Discord çekiliş & anket botu!
Owner: Anıl Prefix: !a

Asena 🤖

License: MIT Stars Servers CodeFactor Discord Version

stable, fast, easy and surrounded by new generation technologies Discord giveaway, survey & poll bot! Tamamen Türkçe, stabil, hızlı, kolay ve yeni nesil teknolojilerle kuşatılmış Discord çekiliş & anket botu!

Multi Language Support

[EN] Due to the high usage of the bot on Turkish servers, the default language of the bot is set to Turkish. You can change the language of the bot in the server with the command !alocale set <language-code>

[TR] Botun yüksek oranda Türk sunucularında kullanılmasından dolayı botun varsıyılan dili Türkçe olarak ayarlanmıştır. Botun sunucu içerisinde ki dilini !alocale set <dil-kodu> komutu ile değiştirebilirsiniz.

Example to make the bot’s default language English:

!alocale set en

[TR] Komut Listesi 🦾

Prefix: !a (Default)

Komut Açıklama
cancel Oluşturulan çekilişi iptal eder.
create Tek satırda yeni çekiliş başlatır.
reroll Çekiliş sonuçlarını tekrar çeker.
setup Interaktif kurulum sihirbazını başlatır.
fix Eğer bitmesi gereken çekiliş bitmediyse düzeltir.
end Oluşturulan çekiliş erken bitirir.
raffles Sunucudaki aktif çekilişleri listeler.
soundaway Ses kanalında yeni bir çekiliş oluşturur.
vote Sunucuda 2 seçenekli basit anket başlatır.
question Bir soru sorar.
help Yardım menüsünü özel mesaj aracılığı ile mesaj kutunuza gönderir.
setprefix Komut ön adını değiştirir.
scperm Komutun yetkisini düzenler.
invite Botun davet URLsini sohbete gönderir.
ping Botun ağ gecikme sürelerini gösterir.

[EN] Command List 🦾

Prefix: !a (Default)

Command Description
cancel Cancels the giveaway.
create Starts new giveaway in one line.
reroll Repeat the results of the giveaway.
setup Starts the interactive setup wizard.
fix Ends endless giveaways.
end Finish the giveaway early.
raffles List active giveaways on the server.
soundaway Starts a new quick giveaway in the voice channel.
vote Starts a simple 2-option poll on the server.
question Asks a question.
help Sends the help menu to your inbox via a private message.
setprefix The command changes its prefix.
scperm It regulates the authority of the command.
invite Sends the bots invite URL to the chat.
locale Changes the bots default language.
ping Displays the bot network latency information.

Support Server

Click here to join the bot’s official discord server..

Görseller - Images 📷

image